Гусятинский район

Гусятинський район

  Васильковцы Васильківці 48257
  Гадинковцы Гадинківці 48273
  Глебов Глібів 48216
  Городница Городниця 48237
  Гримайлов Гримайлів 48210
  Гусятин Гусятин 48200
  Зеленое Зелене 48230
  Калагаровка Калагарівка 48233
  Карашинцы Карашинці 48281
  Клювинцы Клювинці 48246
  Копычинцы Копичинці 48260
  Котовка Котівка 48270
  Коцюбинцы Коцюбинці 48271
  Красное Красне 48231
  Крогулец Крогулець 48256
  Личковцы Личківці 48253
  Малая Лука Мала Лука 48215
  Малые Бирки Малі Бірки 48234
  Нижбирок Нижбірок 48255
  Окно Вікно 48217
  Ольховник Вільхівчик 48254
  Оришковцы Оришківці 48272
  Перемилов Перемилів 48245
  Постоловка Постолівка 48236
  Раштовцы Раштівці 48235
  Самолусковцы Самолусківці 48251
  Сидоров Сидорів 48208
  Сорока Сорока 48238
  Старый Нижбирок Старий Нижбірок 48252
  Суходол Суходіл 48207
  Толстое Товсте 48232
  Увисла Увисла 48206
  Федоровка Федорівка 48266
  Хлоповка Хлопівка 48247
  Хоростков Хоростків 48240
  Целеев Целіїв 48250
  Чабаровка Чабарівка 48258
  Яблонов Яблунів 48265